Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare


Targul Apulum Agraria - 20-22 septembrie 2019


Targul Apulum Agraria - 2019

Ziua Rozelor - 29 iunie 2019


Ziua Rozelor - 2019

  Povestea înmiresmată a rozelor se deapănă din nou, la sfârşit de Cireşar, în localitatea Ciumbrud, locul unde, pentru o zi, trebuie să ne amintim “să nu uităm, nicicând, să iubim trandafirii!”

  Consiliul Judeţean Alba, împreună cu Primăria şi Consiliul Local Aiud şi Filiala Județeană Alba a Asociației Amicii Rozelor din România, au deosebita plăcere să vă invite sâmbătă, 29 iunie 2019, la Ciumbrud, la cel mai parfumat eveniment al anului, Ziua Rozelor!

  În acordurile fanfarei, ca într-un mars triumfal, zeci de trăsuri, biciclete şi maşini purtând impresionante aranjamente florale, vor da startul Paradei Rozelor, care va porni începând cu ora 9.00 din centrul Municipiului Aiud, de lângă Colegiul Naţional “Bethlen Gabor”, purtând spre Ciumbrud adieri parfumate.

  Standurile bogat împodobite de către cultivatorii din Ciumbrud, amplasate în Parcul din incinta Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din localitate, precum şi programul variat, din care nu vor lipsi cântecele populare, dansurile populare româneşti şi maghiare, dansurile sportive, concertele de muzică uşoară şi, nu în ultimul rând, o tombolă cu premii, vor creiona o atmosferă de reală sărbătoare, încununată, la finalul zilei, de un impresionant foc de artificii.

  Partenerii acestui eveniment atât de iubit şi aşteptat sunt: Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” din Ciumbrud, Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba, Grupurile de Acţiune Locală Pe Mureş şi pe Târnave şi Munţii Metaliferi, Trascău și Muntele Mare şi Asociația Alba – AFRODA.


Târgul Grădinarului - ediția X - 2019


Târgul Grădinarului 2019

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală


Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Proiect finanţat prin LEADER


Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR

Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare - GAL MMTMM, este un parteneriat de tip public-privat, definit în conformitate cu M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, materializat printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţioneaza, începind cu data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform cu hotărârea judecătoreasca de înscriere, cu actul de constituire şi statutul aprobat - Decizia de autorizare a GAL MMTMM


Pliant prezentare GAL MMTMM


Afis prezentare GAL MMTMM

APDRP