Grupul de Acţiune Locală din Munţii Metaliferi, Trascău şi Muntele Mare

Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală


Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR)


Proiect finanţat prin LEADER


Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală - FEADR

Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare - GAL MMTMM, este un parteneriat de tip public-privat, definit în conformitate cu M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității) (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013) din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, materializat printr-o asociere în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, care funcţioneaza, începind cu data înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform cu hotărârea judecătoreasca de înscriere, cu actul de constituire şi statutul aprobat - Decizia de autorizare a GAL MMTMM


Pliant prezentare GAL MMTMM


Afis prezentare GAL MMTMM

APDRP