Grupul de Actiune Locala din Muntii Metaliferi, Trascau si Muntele Mare


Strategia de dezvoltare locală modificată conform Notei de aprobare nr. 201698/01.11.2022 a DGDR AM PNDR


Strategia de dezvoltare locală modificată conform Notei de aprobare nr. 235552/19.08.2020 a DGDR AM PNDR

Strategia de dezvoltare locala modificata conform Notei de aprobare nr. 235168/16.03.2020 a DGDR AM PNDR

Strategia de dezvoltare locala - 2019

Strategia de dezvoltare locala

APDRP